The Times They Are A-Changin’

Неделният следобед е момент, предразполагащ към размишления как животът е едно колело и случилото се преди, рано или късно ще се случи отново. Пиех чай сред лавиците с книги и спокойствието на читалнята в Orange Center, когато песента на Боб Дилън ме изтръгна от тези мисли и ме запрати в други.

Дори животът да е сбор от циклични събития с подходящата нагласа, всеки един момент може да е уникален. От нас зависи.