ОМ(айната му)

Как се чувстваш в този момент?

Преследват ли те натрапчиви мисли и смущаващи чувства?

Потискаш ли се от самотата, нетолерантността, демагогията, неразбирането, пренебрежението, посредствеността, празнотата?
Задушаваш/дразниш ли се, когато обстоятелствата ти налагат да бъдеш определен тип човек, гражданин, служител, приятел, сродник, партньор?
Тревожиш ли се как изглеждаш в очите на другите?
Притесняваш ли се от липсата на ясна житейска цел?
Ужасяваш ли се от несигурността на бъдещето?

Ако не приемаш нещата навътре и всичките ти отговори са отрицателни, моля да приемеш моите поздравления. Презкурин и Фъкитол са прекрасна панацея, нали?

Ако дори на един от въпросите си отвърнал положително, приеми факта за добър знак, тъй като днес можеш да научиш нещо полезно.

По-долу има една универсална техника за постигане на здравословно ниски нива на смисъла/значението/важността на нещата. Нека думата „техника” не те плаши, защото не е нужно:

– да четеш безброй страници с неразбираема литература
– да полагаш усилия, за да успокоиш ума и тялото си или да застанеш в трудна за изпълнение поза
– да си купуваш клинове, постелки, броеници, китайски топки

Всичко необходимо е изцяло в твоите ръце. Буквално.

Едновременно с двете длани (и една върши работа ако нямате повече) направи следното:

    1. Обърни ги нагоре и изпъни пръстите. Сега. Не след като прочетеш за какво става въпрос. СЕГА. Не друг път. С-Е-Г-А! Иначе ефектът няма да е цялостен. Много добре!
    2. Допри връхчетата на палец и показалец така, че да образуват пръстен и задръж
    3. Без да разваляш пръстена, свий безименния и кутрето към дланта и задръж
    4. Усети прилива на…….това, което ти идва в момента
    5. Без значение дали си с отворени или затворени очи, дали носиш очила, лещи, маска, воал, противогаз, скафандър и тн., задържайки жеста, бааааааааааааааааавно си кажи наум (прошепни, изкрещи, изпей или каквото ти е угодно) следното:

ОООООООО ММММММММ
АААААААА ЙЙЙЙЙЙЙЙ
НННННННН АААААААА ТТТТТТТТ АААААААА
ММММММММ УУУУУУУУ

Остави въбрациите да проникнат във всяка гънка на същността ти и да я напоят със живителните сокове на дистанцираността от концепциите.

Как се чувстваш в този момент?

Светът ти едва ли ще се нареди от раз, когато го пернеш с цинично-спиритуален жест и  „мантра” от седемдесет и две букви, но това може да е едно добро начало в правилната посока.

ОМ(айната му).