Минало свършено

Неделното основно почистване се превърна в своеобразно пътуване във времето.

В края на деня пред мен се издигаше еднометрова купчина от лекции, тетрадки и учебници – все неща, изиграли определена роля в периоди от моето минало. След което, в знак на благодарност и „в случай че потрябват някога”, придобиха безсрочната привилегия да събират влага по кашоните.

И дойде денят да се разделим. Не с носталгия, а с радост.

Притежанието е нещо така преходно…