Контраконцепция 2013

Ти си Божие чадо. Възлюбвай Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум, и се моли за своето спасение.

Ти си произведение на средата, в която живееш. Съзнанието, настроенията и стремежите ти зависят изцяло от условностите на заобикалящата те действителност.

Ти си роден, за да служиш. Трудът ти осигурява общото благо и благосклонността на висшестоящите.

Ти си микроскопична прашинка във вятъра, безволево рееща се пространството.

Ти си поле от безграничен потенциал. Нямаш начало и край. Винаги си съществувал и винаги ще съществуваш.

Ти си се появил на тази земя с определена цел. Всички радости и несгоди, които ще те съпътстват в живота имат за цел да те научат на нещо.

Ти си това, което мислиш. Всичко в живота ти е съграждано от мислите ти отпреди години, от вчера, от днес.

Ти си Бог. Господар на живота си. Когато го разбереш, всичко ще е възможно за теб.

Безброй са чуждите разбирания какво представляваш.

Дойде време за твоята лична концепция за себе си.

Честита Нова Година.