November Rain’t

Чакам да завали дъжд от половин месец, за да споделя с вас песента, която преди четири

години, в една не толкова студена, но дъждовна ноемврийска вечер, разкри истинската

си красота. Небето не откликва на моето желание, а ноември изтича. Предлагам

да действаме по следния начин:

Стъпка 1 – Вечер. Спокойно място. Загасете лампата

Стъпка 2 –  Дъжд винаги ще намерите тук

Стъпка 3 – Winamp. Repeat „On“.

Стъпка 4 – Отпуснете се

Стъпка 5 – Play

When I look

into your

eyes